Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi

kistérség gyerekeinek jövőjéért

TÁMOP-5.2.3.A.-12/1-2012-0002

Sunday, 21 January 1900 00:00

Szociális munkások

Iskolai felzárkóztatás

 

A Csökölyi Általános Iskolában a tanév folyamán és a nyári szünet idején egyaránt iskolai felzárkóztató tevékenységet végeznek munkatársaink.

A tanév folyamán délutánonként Koltai Tímea pedagógus szakképesítéssel rendelkező szociális munkás tart egyéni fejlesztő foglalkozásokat és tantárgyi felzárkóztatást az intézményben. Emellett munkatársunk rendszeresen segítő pedagógusként jelen van délelőttönként azokon a tanórákon, ahol ezt az iskola igényli.

A nyári szünet idején több szociális munkás és szakértő (pszichológus, gyógypedagógus, logopédus) munkatársunk biztosít – elsősorban 1-4. osztályba járó gyermekek számára – „nyári napközit” az iskola épületében, ahol az ismeretterjesztő, szabadidős és játékos programokon túl szintén biztosított az egyéni fejlesztés, valamint a tantárgyi korrepetálás.

 

A tevékenységek végzése során szeretnénk tanórán kívül támogatni a gyermekek tanulmányi előre haladását, segíteni fejlődésüket, hozzájárulni a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, önmaguk képességeibe vetett hitét erősíteni, csökkenteni a szegénységből és kirekesztésből adódó, felhalmozódó hátrányokat, továbbá rámutatni arra, hogy csak a tanuláshoz való pozitív viszonyulással érhető el a siker.

 

A tanulmányi munkában kevésbé sikeres tanulók magatartásában konfliktusok mutatkoznak, nehezen kezelhetővé, frusztráltakká válnak. A sikerélmény - mely fokozza önbecsülésüket -, az elismerés, a tudás motiváló tényezővé válásával képessé váljanak a céljaikhoz szükséges eredmények önálló elérésére, ami által a hátrányok jelentősen csökkenthetők. Ezért igyekszünk tanulási motivációjukat, alapkészségeiket-képességeiket, ismereteiket és meglévő tudásukat megerősíteni, bővíteni.

A tanulás mellett próbálunk figyelmet fordítani érzelmi életükre: örömeikre és problémáikra. Törekszünk arra is, hogy a társas kapcsolatok szabályait, kulturált viselkedés formáit a gyermekek elsajátítsák, alkalmazzák.

 

 

 

Koltai Tímea szociális munkás

KEZDŐLAP     PROGRAMOK     HÍREK     BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAK

 

 IFJÚSÁGI PONTOK          KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓHÁZ     HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

 

                                        KISTÉRSÉGI GYERMEKESÉLY BIZOTTSÁG                                        

 

GALÉRIA                PARTNEREK          HASZNOS OLDALAK              KAPCSOLAT

    

RÓLUNK ÍRTÁK                DOKUMENTUMOK                  PSZICHOLÓGUS