Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi

kistérség gyerekeinek jövőjéért

TÁMOP-5.2.3.A.-12/1-2012-0002

Sunday, 21 January 1900 00:00

Közösségi Szolgáltatóház Pálmajor

Cím:        7561 Pálmajor,

             Pálmajor u. 69.

 

 

Vezető:   Suhajda Balázs

Tel.:      0630/935-85-24

 

Munkatársak:

Gieszinger Csongor        

Tel.: 0630/249-10-34

 

Ignácz Tünde

Tel.: 0630/935-89-11

 

Orsós Erzsébet

Tel.: 0630/935-93-72

 

 

A Közösségi ház tevékenységei:

 

A settlement típusú közösségi szolgáltatóház olyan ellátást kíván biztosítani a célcsoport számára, amely nem különálló elemekből, hanem egymásra épülő, valós szükségleteken alapuló komplex szolgáltatórendszerből áll.

 

1.)    Gyermekek számára tervezett tevékenységek:

- Könyvtár, internet (wi-fi), számítógép hozzáférésének biztosítása.

- rendszeres kézműves tevékenységek lehetőségének biztosítása, játszóházak

  szervezése

- Családoknak és gyermekeknek kirándulások és táborozások szervezése.

 

2.)    Tinédzserek számára tervezett tevékenységek:

- Szabadidős sport lehetőségeinek megteremtése, azok szervezése.

- Klubok szervezése, amiknek keretein belül szervezhető önsegítő, önismereti,

  személyiségfejlesztő, csapatépítő foglalkozás.

- Családi életre felkészítő program csoport szervezése kis- és

  nagykamaszoknak, párkapcsolatrafelkészítő csoportok, előadások szervezése

- prevenciós foglalkozások, tanulmányutak, kirándulások szervezése

- iskolai felzárkóztatás, korrepetálás

 

3.)    Felnőttek számára tervezett tevékenységek:

- Közösségi programok hagyományőrző rendezvények ünnepkörökhöz kapcsolódó

   rendezvények, kulturális programok szervezése

            - Életvezetési programok szervezése: Háztartásvezetési tanácsadás, ami magába

              foglalja főzés, varrás, mosás, higiénés és táplálkozási ismereteket

            - Szülő csoportok, szülésre felkészítő csoport, baba-mama klub: ezen belül

              tudatos családtervezés fontossága, csoportos beszélgetések, tapasztalatok

              nézőpontok megosztása;

              felvilágosító jellegű előadások szervezése; életvezetési tanácsadás egyéni,

              csoportos; családi konfliktusok kezelése; szülői, házastársi, férfi női

              szerepek  tudatosítása; szülő-gyerekkapcsolat fejlesztése.

 

A Biztos Kezdet gyerekház szemléletét követve, a kisgyermekek számára

megfelelő foglalkozások biztosítása szülői részvétellel együtt. Így a gyermek foglalkoztatása, fejlesztése mellett a szülők is elsajátíthatják a megfelelő gondozási, nevelési alapismereteket.

            - Motivációs foglalkozások szervezése azon felnőttek számára, akik régóta

               munkanélküliek, sokadszorra szorulnak ki a munkaerő-piacról.

            - Képzések: A közösségi szolgáltatóház által lefedett településen lakók részére

                              különböző szintű akkreditált képzések szervezése.

            - Szakemberek hozzáférésének biztosítása, korai fejlesztés megvalósítása.

A pályázat adta lehetőségeknek köszönhetően különböző szakemberek szolgáltatásainak igénybevétele (gyógytornász, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, jogász.)

            - Egészségügyi szolgáltatások, szűrések szervezése gyermekeknek és

              felnőtteknek egyaránt.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása

Prevenciós program, 2014. szeptember

 

A TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 jelű,

„Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért” c. projektjének keretében

 

2014. szeptember 26.-án a Közösségi házban Adósságcsapda II. címmel tartottuk prevenciós előadást. Lakatosné Kosztolánczi Éva adósságkezelőt kértem fel a megtartására. Már tavasszal volt megtartva az első része. 15 fő vett részt rajta. Szó volt a hitelkártyáról, személyi kölcsönről, áruhitelről, jelzáloghitelről, Provident-es kölcsönről, Cetelem bankos hitelről. Beszélt előadónk arról is, hogyan jutnak el az emberek az első hitelfelvételtől az adósságcsapdáig. Miként jutnak el az emberek odáig, hogy nem tudják fizetni a felvett hiteleiket. Beszélt az adósmentésről is a devizahiteleknél. Sokan kérdeztek is, hogyan tudnának kikeveredni a Provident-es hitelből. Nagyon jó hangulatban telt az előadás.

 

                                                                                         Pálmajor 2014.09.26.

                                                                                         Készítette: Kovács Hajnalka Magdolna

                                                                                         Pálmajor Közösségi Ház munkatárs

Iskolai felzárkóztatás, 2014. szeptember

 

A TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 jelű,

„Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért” c. projektjének keretében

 

 

A Pálmajori Közösségi Házban 13.30-17.00 óra között járnak hozzánk gyerekek a Nagybajomi Általános Iskolából. Azok a tanulók jönnek, akik nem igénylik az iskolában a napközis ellátást. 5 fő 6. osztályos tanulónak kellene járnia, viszont maximum 4 fő jelenik meg nálunk.

Eltérő időpontokban érkeznek attól függően, hány órájuk van. Változó intenzitással jelennek meg, általában 2-4 fő közötti a délutáni felzárkóztatáson való részvételük. Minden délután szakemberek segítik a felkészülést a másnapi munkára. Dr. Dévai Gyuláné gyógypedagógus, Koltai Tímea fejlesztőpedagógus is egyéni foglalkozás keretén belül foglalkozik velük. Heti két délután pedig pszichológus is érkezik hozzájuk.

A Közösségi Ház munkatársai segítenek nekik elkészíteni a házi feladatokat. A házi feladat elkészítését minden esetben megelőzi a ráhangolás játékos készségfejlesztő feladatokkal. Önként választhatnak a feladatok közül. Számítógépes játékokkal játszhatnak, amely a tantárgyi ismeretek felidézését, megerősítését szolgálja számukra.

Még az elején tartunk ennek a feladatvállalásnak. A gyerekek vonakodnak, nem túl lelkesen érkeznek ezekre a házi feladat végzésekre és tanulásra. Nehéz nekik beleszokni abba, hogy rendszeresen kell tanulni ahhoz, hogy jó eredményeket érhessenek el.

 

                                                                              Pálmajor 2014.10.03.

                                                                              Készítette: Kovács Hajnalka

                                                                              Pálmajor Közösségi Ház munkatárs

KEZDŐLAP     PROGRAMOK     HÍREK     BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAK

 

 IFJÚSÁGI PONTOK          KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓHÁZ     HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

 

                                        KISTÉRSÉGI GYERMEKESÉLY BIZOTTSÁG                                        

 

GALÉRIA                PARTNEREK          HASZNOS OLDALAK              KAPCSOLAT

    

RÓLUNK ÍRTÁK                DOKUMENTUMOK                  PSZICHOLÓGUS

Prevenciós foglalkozás, 2014. december

 

A TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 jelű,

„Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért” c. projektjének keretében

 

Igazolatlan hiányzások és következményeik

 

Az iskolai felzárkóztatás öt pálmajori gyermek számára kötelező. Amikor öt tanórájuk van, a 13:30-as busszal érkeznek Nagybajomból, hat tanóra esetében pedig a 14:00-kor induló járattal tudnak eljönni az iskolai felzárkóztatásra. Négy tanuló napi rendszerességgel jár, egy diák elvétve látogatja a kötelező foglalkozásokat. Ezért is éreztük fontosnak, hogy az iskolai hiányzások és a hiányzások következményei helyet kapjanak egy prevencióban.

Az előadáson 12-15 éves korú fiatalok vettek részt, akik általános iskola felső évfolyamaiba járnak. Tanulási moráljukban, gondolkodásukban és eredményeikben szignifikáns különbségek vannak.  Ezt szem előtt tartva építettük fel az előadásunkat.

A gyerekek részben tisztában vannak azzal, hogy az igazolatlan hiányzások következményekkel járnak. Tudják, hogy ők az ellenőrzőjükbe figyelmeztetést, a szüleik pedig tájékoztatást kapnak, hosszabb kihagyás után pedig a családtámogatási járadék is elmaradhat. Azt azonban nehezen akarják tudomásul venni, hogy a következményeknek súlya is van, és ha nem vigyáznak, a nyakukba szakadhat. Nálunk a hiányzások egyik fő oka a kudarctól való félelem, ami miatt inkább lóg a kisgyerek, a másik ok a személyiség világ elleni lázadása.

A problémás diákok, könnyen megígérik, hogy változtatnak, de majd holnap, a helyes tettekig nehezen jutnak. Igyekszünk tudatosítani bennük, hogy minden dolognak megvan a maga helye és ideje: tanórára figyelni és tanulni, szünetre pedig pihenni járunk, ráadásul a szórakozással töltött idő is jobb, ha tudjuk, hogy előtte elvégeztük a dolgunk.

A gyerekek aktívak a prevenciók alatt, figyelnek és bekapcsolódnak. Tudjuk, hogy a problémákra csak úgy adhatunk tanácsot, ha meghallgatjuk azt, a probléma pedig akkor jelentkezik, ha elhallgatják azt.

 

 

                                                                                                                      Vassné Balog Renáta

                                                                                                         Közösségi Ház vezető

Prevenciós foglalkozás, 2014. november

 

A TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 jelű,

„Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért” c. projektjének keretében

 

Baleset-megelőzés, alapvető közlekedési szabályok elsajátítása

 

 

Pálmajorban a lakosok többsége gyalog, vagy kerékpárral közlekedik. Számukra nincs kiépítve külön járda, úgyhogy fontos, hogy a felnőttek és fiatalok egyaránt tisztában legyenek a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokkal.

A település több, mint hatvan százaléka tizennyolc év alatti fiatal, akik részben, vagy egyáltalán nem rendelkeznek pontos ismeretekkel a közlekedéssel kapcsolatban. A szabályok makulátlan betartása sokszor anyagi feltételt von magával, gátat állítva a nélkülözésre szoruló családoknak. Az előadás során felhívjuk a figyelmet a gyakori, de könnyen kerülhető hibákra, a helyes cselekvési formákra.

Két fő témánk a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedés. A gyalogos közlekedési szabályok viszonylag szerényebbek, könnyen betarthatóak, anyagi feltétele esetleges és minimálisan van. Településen belül és településen kívül változik a haladási irány, ha nincs gyalogos járda: településen belül az út jobb oldalán – az autóforgalommal azonos irányba, településen kívül az út bal oldalán – az autóforgalommal szembeni irányba szabályszerű haladni, természetesen az út szélén, a forgalmat nem zavarva. Rossz látási viszonyok mellett (köd, szürkület, éjszaka, etc…) láthatósági mellényt kell felvenni.

A szabályoknak megfelelő kerékpáros közlekedés összetettebb, mind értelmileg, mind gazdaságilag. A biztonságos biciklizés feltétele dióhéjban: az alkatrészeit és kiegészítőit hiánytalanul tartalmazó kerékpár és kerékpáros. Nem hiányozhat egy kerékpárról a működő fék, az első (fehér) illetve hátsó (vörös) lámpa, vörös és sárga kerékprizma, és a csengő. Egy kerékpárral egy ember utazhat, a forgalommal megegyező irányba, az út szélén egy egyméteres sávban, ha bicikliút nincs használatban.

A kerékpárosnak viselnie kell a megfelelő védőfelszereléseket, plusz láthatósági mellényt, ha a látási viszonyok rosszak. Figyelnie kell arra, hogy járdán gyalogos forgalomban tíz kilométer per óránál nem haladhat tempósabban.

Mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedésben jelzőlámpák, és jelzőtáblák segítenek a tájékozódásban. Ezeket - ahogy a közlekedési kiegészítőket is - szemléltetjük valósághű másokkal. Mindkét közlekedési forma bizonyos esetekben kiegészülhet rendőri irányítással.

Az előadáson kérdések is elhangzanak a közlekedéssel kapcsolatban. Nem ritka a képtelennek tűnő ötlet, mint például: mire kell figyelni, ha lóháton vagyunk? A lóhát vagy nyereg nem különbözik sokban a kerékpár nyergétől szabályokban, leszámítva azt, hogy a ló egy élőlény, saját akarattal. Megpróbálunk a kérdésekre kielégítő és kimerítő választ adni, akkor is, ha a kérdező már esetleg érdektelen abban.

 

 

                                                                                                               Vassné Balog Renáta

                                                                                                              Közösségi Ház vezető