Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi

kistérség gyerekeinek jövőjéért

TÁMOP-5.2.3.A.-12/1-2012-0002

Sunday, 21 January 1900 00:00

Projekt szakterületei

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szakterülete

 

A projekt megvalósítása során hat fő szociális munkás kerül alkalmazásra a kistérségben, akik egyrészt részt vesznek a Biztos Kezdet Gyermekházak, Ifjúsági Pontok és a Közösségi Ház által szervezett programokban, ezen közösségi terekben ügyfélfogadást tartanak, másrészt önállóan nyújtanak szolgáltatásokat és szerveznek programokat az illetékességi területen élő lakosságnak.

 

A szociális munkások feladataikat a szociális és gyermekjóléti szakterületi koordinátor szakmai felügyeletével végzik, szoros együttműködésben a többi megvalósító munkatárssal.

 

 

Miben nyújtanak segítséget a szociális munkások?

 

 

 

A nyújtott szolgáltatások önkéntesen és térítésmentesen vehetők igénybe.

A szociális munkások feladataikat a Szociális Munka Etikai Kódexének betartásával végzik.

 

A projekt megvalósítás jelenlegi szakaszában az általános szociális munkások Kadarkút, Kőkút, Hedrehely, Hencse, Visnye, Csököly, Jákó, Rinyakovácsi, Gige településeken végzik feladataikat.

 

Az iskolai felzárkóztatást végző szociális munkás Csökölyben az általános iskolával szoros együttműködésben végzi feladatait.

 

Az adósságkezelési tanácsadást végző szociális munkás előzetes időpont egyeztetés alapján a kistérség valamennyi településére kiterjedően nyújt tanácsadást.

 

 

 

Biztos Kezdet, korai fejlesztés szakterülete

 

A projekt megvalósítása során három Biztos Kezdet Gyerekház kezdi meg működését a kistérségben Csököly (behordással Gige, Jákó, Rinyakovácsi), Kadarkút, valamint Kaposszerdahely (behordással Szenna, Patca, Szilvásszentmárton, Zselickisfalud) településeken.

A gyerekházakban a három főállású munkatárs állandó jelenléte mellett a kisgyermekes családok számára elérhető lesz gyermekorvos, gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, pszichológus, szociális munkás is.

 

 

Mi a Biztos Kezdet Gyerekház?


Uniós forrásból 2009-től mostanáig 47 Biztos Kezdet Gyerekház kezdte meg működését országszerte. A Biztos Kezdet Gyerekházak célja a hátrányos helyzetű településeken, településrészeken nehéz körülmények között élő családok gyermekei számára olyan szolgáltatások biztosítása, melyek hozzájárulnak későbbi iskolai sikerességükhöz.
A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek is a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai pályafutásukat.


 

Mit nyújt a Gyerekház?

 


Mit nyújt a Gyerekház a szülő számára?


Bár a Gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, a Gyerekház kiemelt feladatának tekintjük a szülők támogatását a gyermeknevelés és a munkavállalás terén.
A Gyerekház segíti felkészülni a leendő szülőket a szülésre illetve a gyermek fogadására, gyermeknevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, egyéni és csoportos konzultációt biztosít, támogatja a munkaerő-piacra való visszatérést.

 

Közoktatás szakterülete

 

A közoktatási szakterület az ifjúsági, közösségi, kulturális és egyéb szabadidős, szolgáltatások hozzáférésének széleskörű biztosításával a gyermekek, a fiatalok, és családjaik számára az alábbi tevékenységeken keresztül járul hozzá a kistérségben elérhető szolgáltatások bővítéséhez:

 

Azokat az intézményeket, illetve az ott dolgozókat kívánjuk támogatni szakmailag, akik a gyerekek és családjaik érdekében dolgoznak, és egyéni szükségletüknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak. Munkájuk segítésére szervezünk szakmai műhelyeket, szakmaközi konferenciákat. Lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy együttgondolkodjanak, tevékenységeiket összehangolják, és jó gyakorlatokat ismerjenek meg.

 

  • Iskolai felzárkóztatást segítő programok megvalósításának támogatása, koordinálása

Az Országos Kompetenciamérés eredményei alapján a kistérségben legalább 3 iskolában (SZENNA, CSÖKÖLY, NAGYBAJOM) szükséges felzárkóztatás, korrepetálás megszervezése. Ezeknek a felzárkóztatásoknak a célja, hogy a gyerekek a tanítási időn kívül a tanulást elősegítő fejlesztő foglalkozásokon vegyenek részt. Az iskolai szünetekben nyári napközi formájában szervezzük ezeket a foglalkozásokat, igazodva az Ifjúsági pontok programjaihoz is.

 

  • Kistérségben hiányzó szaktudást biztosító utazó óvodapedagógusok tevékenységének koordinálása
    A pályázat keretében 2 fő óvodapedagógust alkalmazunk, akik a kistérség óvodáiban az időleges munkaerőhiányt pótolják, így biztosítva folyamatosan a szakképzett óvónői jelenlétet a csoportokban.

 

 

 

 

Helyi gazdaságfejlesztés szakterülete

 

„… a helyi gazdaságfejlesztés olyan, a helyi gazdaság életébe történő, külső és/vagy belső erőforrásokat hasznosító, tudatos beavatkozás, melynek kezdeményezője lehet külső szereplő is (pl. kormányzat, EU, külföldi tőke), de a folyamat kulcsa mégis a helyi szereplők részvétele, akik vagy kezdeményezőként, vagy a külső fejlesztési elképzelés elfogadóiként, támogatóiként és alakítóiként lépnek fel.” (Mezei Cecília 2006.)

 

 A helyi gazdaságfejlesztés tervezett térségi tevékenységei:

 

 

 


 

 


 

KEZDŐLAP     PROGRAMOK     HÍREK     BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAK

 

 IFJÚSÁGI PONTOK          KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓHÁZ     HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

 

                                        KISTÉRSÉGI GYERMEKESÉLY BIZOTTSÁG                                        

 

GALÉRIA                PARTNEREK          HASZNOS OLDALAK              KAPCSOLAT

    

RÓLUNK ÍRTÁK                DOKUMENTUMOK                  PSZICHOLÓGUS